"Sapievski Music, Santa Fe"

"Sapievski Music, Santa Fe"

Mixed media and collage on paper

21 1/2" x 29 1/2"